Za organizatora:

Nikola Sebastian Jambrošić, mag. mus.
nikola.jambrosic@arsmusica.hr

091/2292-333

 

 

 

 

 

Susret školskih zborova 2015 – Susret školskih zborova 2016 – Susret školskih zborova 2017

 

Organizatori:

Gimnazija Sesvete

gimnazija.sesvete@zg.t-com.hr

01/2003-472

Centar za kulturu i informacije Maksimir

cki-m@cki-m.com

01/2442193

 

Suorganizator:

Centar za glazbu Zagreb

Partner:

Inastitut “Ars musica“

 

Mjesto održavanja koncerta:

Dvorana Gimnazije Sesvete

Bistrička 7 10 360 Sesvete – Zagreb

gimnazija.sesvete@zg.t-com.hr

01/2003-472

Objave o manifestaciji možete pratiti na sljedećim stranicama:

www.festivalglazbezagreb.org
www.mojmaksimir.com
www.gimnazija-sesvete.skole.hr
www.susretzborova.arsmusica.hr