Pjevački zbor Gimnazije Sesvete

dirigent: Nikola Sebastian Jambrošić

Mješoviti pjevački zbor Nadbiskupske klasične gimnazije

dirigentica: Ankica Juričić

Zbor Gimnazije fra Dominika Mandića (Široki Brijeg)

dirigent: Marko Salavarda

Djevojački zbor Gimnazije Velika Gorica

dirigentica: Ivana Petravić

Zbor Glazbene škole Zlatka Grgoševića

dirigent: Ivan Javora

Zbor Srednje glazbene škole I. M. Ronjgova Rijeka

dirigent: Davor Juretić

Dječji zbor Osnovne škole Izidora Kršnjavoga

dirigentica: Dijana Rogulja Deltin

Zbor Osnovne škole Sesvetski Kraljevec

dirigentica: Mirta Stublić

Mali zbor Osnovne škole bana Josipa Jelačića

i Dječja tamburaška sekcija KUD-a Klas 

dirigentica: Jelena Ivaci

Orkestar SO-DO (El sistema Hrvatske)

dirigent: Marko Magdalenić